водите на България

Сал се понесе по Дунава

Сал, изработен по древна технология, тръгна по река Дунав. Старият плавателен съд ще спре на 23 места по българския и румънския бряг. Първата му спирка е Видин, а за един месец трябва да стигне до Силистра. Предвидено е да спира и на българския, и на румънския бряг. Салът е обявен за посланик на Дунавската стратегия…