Минералните води във Велинград

На територията на Община Велинград има 4 находища на минерална вода: “Велинград–Чепино”, “Велинград–Лъджене”, “Велинград – Каменица” и “с. Драгиново”. Дължината на водопроводите за минерална вода – публична общинска собственост е 19 071 метра, от които 5 549 м са на територията на кв. Каменица, 4 880 м са в кв. Лъджене, 4 142 м са…