Лясковското село Джулюница шампион по европроекти

През декември 2009 година  общинската администрация на община Лясковец проведе открито заседание, на което даде пълен отчет за свършената работа през годината. През 2009 г. в Община Лясковец са изпълнени 17 проекта, като от тях са  получили финансиране в размер на 7 милиона 620 хиляди лева, което е един път и половина годишния бюджет на…