Вертикално зониране

Голямото предимство на банята, която ви показваме, е в квадратурата. Размерите й са около 3х4 метра и позволяват свободно разполагане на трите основни зони – хигиенен с умивалник, тоалетна и вана. В случая арх. Аспарух Наков, автор на интериора, предлага кътовете да се ситуират на максималната възможна дистанция помежду им, за да запазят представата за…