Направиха снимка на подземната крепост Аква Калиде в Бургас

Експерти от Националния археологически институт с музей при БАН локализираха чрез специална техника антични сгради и крепостни стени, намиращи се под земята в района на бургаските Минерални бани. Приложен беше електросъпротивителният изследователски метод. Изготвените компютърни модели ще позволят на археолозите да планират работата си по-ефективно. Проучени са 4 отделни участъка, като във всеки един от…