Световен ден на земята в детска градина 13 „Звездичка”

На 22 април 2013 г. всяка година детска градина „Звездичка”13 от град Варна   отбелязва Денят на земята с различни инициативи в защита на природата. Малките еколози от Детската Еко-академия при детска градина „Звездичка“  демонстрираха своя личен начин да се доближат до природата  чрез поднесения пред гости,  връстници и медии еко-спектакъл „Земята – нашият дом”. Мотото …