Карти с точки с риск от наводнение

Правят карти с точките на риск от наводнения

Басейнови дирекции правят карти на точките с риск от наводнения Басейновите дирекции вече изготвят карти на районите със значителен риск и заплаха от наводнения в България. Целта е да се намалят неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Това съобщава Румелия Петрова, началник отдел „Планове за управление“ в Басейнова дирекция…

Воден цикъл в Монтана

Стартира ремонт на водния цикъл и в Монтана

Ремонтът на ВиК мрежата се предвижда да приключи за 15 месеца Първа копка за обновлението на водния цикъл на Монтана направиха заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, кметът Златко Живков и представителят на фирмата-изпълнител на проекта – „Канализация – 2012“, Камен Пешов. Строителните работи започват от края на града под крепостта „Калето“ и…