Конференция подготовка за Световния ден на водата

13-16 януари 2014/ Сарагоса, Испания ООН обяви  темата за 2014 година във връзка със Световния ден на водата. Тя е Вода и Енергия. Вода и Енергия са тясно свързани и взаимозависими. Взаимовръзките между Вода и Енергия имат съществена роля в програмата на ООн за устойчиво развитие за периода след 2015 година. Има ключови предизвикателства, връзки…

Световен ден на водата 2014: ВОДА И ЕНЕРГИЯ

Вода и Енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Преизводството и преноса на енергия изисква използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и турмални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители. През 2014 г. Организацията ООН ще рабти в тясно сътрудничество…