ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

– Машини и съоръжения от неръждаема стомана за пречистване на води,
отпадъчни води и третиране на утайки от бита и промишлеността

София, ж. к. “Красно село”, ул. “Дебър”, бл. 12А, вх. А, ет. 4, офис 11, тел./факс  +359  2/859 12 57, GSM 0888 37 40 57  
е-mail:huberbg@gmail.com

ФРЕНЕЛ

ФРЕНЕЛ

Обработка на води
Системи за бита, индустриални системи, бактериална обработка

София, ж.к. Младост 4, бл. 447, ап. 29,
тел./факс 02/87 48 60, GSM 0888 539 113,
e-mail: office@frenel.net

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН, Пловдив
Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 59,
тел. 032/63 50 19, факс 032/63 28 10,
е-mails: ipfban@mbox.digsys.bg
www.bas.bg/plovdiv

ФОНИК

ФОНИК

Омекотителни системи за питейна вода за еднофамилни къщи, жилища, бизнес обекти, хотели, СПА центрове и производства. Партньор на американската ECOWATER SYSTEMS, една от водещите компании в света в областта на водопречистването

Плевен, ул. ”Данаил Попов” 18, ет. 2, п.к. 1324,
тел./факс 064/80 24 31, GSM 0887 828 717,
e-mail: fonik@dir.bg

ОРГРЕС

ОРГРЕС гр. Варна, ул. Тролейна 1, в сградата на ТПКИ Родина. тел./факс: 052 511 808, 0887 194947, 0888 725 625 e-mail: office@orgres-bg.com Основна дейност: химическо очистване и консервация на топлоенергетично и топлообменно оборудване, доставка на автоматично действащи омекотителни и обезсоляващи инсталации и филтрувална и дозираща техника, доставка на йонообменни смоли и корекционни реагенти за водохимичния…

НИКОЛ – Н

НИКОЛ – Н

София, ж.к. Люлин, бл. 913, вх. А, ет. 2, ап. 3,
тел.: 02/827 41 77, 02/827 82 51, тел./факс 02/827 40 89,
е-mail: office@nicol-n.com

Обработка на питейни води за фармацевтиката, електрониката, винопроизводството, безалкохолни напитки, хранително-вкусовата промишленост, кладенчови сондажни води, битови нужди – за дома, хотела, офиса

BNNS Solar System

BNNS Solar System Вносител и разпространител на българския пазар на слънчеви колектори със селективно покритие. Широка гама продукти: вакуумно тръбни и плоски колектори, фотоволтаични модули, бойлери и соларни компоненти за пълна окомплектовка на енергоспестяващи слънчеви системи. Пълна инженерингова дейност, проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на слънчеви инсталации. София, кв. “Васил Левски”, ул. 545, №5,…

БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ

БИОТАЛ  БЪЛГАРИЯ

– Производство и монтаж на пречиствателни инсталации за биологическо пречистване на битови и фекални отпадъчни води
–   Изработване на  кало-маслоуловители
–   Изработване на резервоари за питейни води (за хидрофори)

Варна, Западна промишлена зона №829,
тел. 052/57 22 71, факс 052/ 57 22 72
e-mail: office@biotalbg.com

БИОСИСТЕМ – 23

БИОСИСТЕМ – 23

– Подземни готови биопречиствателни станции за БОВ от 7 до 100 Е.Ж.
– Физико-химични пречиствателни станции
– Омекотители за вода за битови и индустриални нужди
– Филтрационни системи за индустрията и басейни

София, ул. „Христо Белчев” 15,
тел. 02/932 90 76, факс 02/917 39 61
e-mail: info@biosystem23.com

АКВАПАРТНЬОР

АКВАПАРТНЬОР

• Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
• Проектиране на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, пуск и наладка

София, ул. “Дамян Груев” 58, п.к. 149, тел. (+359 2) 952 05 76,
факс (+359 2) 952 39 26,
e-mail (офис): aquapartner@aquapartner.com