ЕВИС

ЕВИС Пълен инженеринг в областта на климатичните и вентилационните инсталации, приложими в битови, обществени, промишлени и специални помещения и сгради. В областта на климатичната техника официални представители зa Република България на: HITACHI – Япония, GEA Air Treatment Division – Германия, Aspen Pumps – Англия Русе, ул. “Александровска” 1, вх. В, ет. 5, тел./факс 082/81 000…

ЕКОСИСТЕМИ БГ

ЕКОСИСТЕМИ БГ

– Проектиране и изработка на биологични пречиствателни станции, сепаратори на нефтопродукти, уловители на мазнини
– Проектиране и изграждане на фамилни и обществени басейни, вани, джакузи с разнообразни форми и размери

София, кв. “Гео Милев”, ул. “Едисон” 38-42, вх. Б,

тел./факс 02/ 971 36 10,
GSM 0888 617 969
e-mail: info@ekosistemi.com

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

– Машини и съоръжения от неръждаема стомана за пречистване на води,
отпадъчни води и третиране на утайки от бита и промишлеността

София, ж. к. “Красно село”, ул. “Дебър”, бл. 12А, вх. А, ет. 4, офис 11, тел./факс  +359  2/859 12 57, GSM 0888 37 40 57  
е-mail:huberbg@gmail.com

ФРЕНЕЛ

ФРЕНЕЛ

Обработка на води
Системи за бита, индустриални системи, бактериална обработка

София, ж.к. Младост 4, бл. 447, ап. 29,
тел./факс 02/87 48 60, GSM 0888 539 113,
e-mail: office@frenel.net

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН, Пловдив
Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 59,
тел. 032/63 50 19, факс 032/63 28 10,
е-mails: ipfban@mbox.digsys.bg
www.bas.bg/plovdiv

ФОНИК

ФОНИК

Омекотителни системи за питейна вода за еднофамилни къщи, жилища, бизнес обекти, хотели, СПА центрове и производства. Партньор на американската ECOWATER SYSTEMS, една от водещите компании в света в областта на водопречистването

Плевен, ул. ”Данаил Попов” 18, ет. 2, п.к. 1324,
тел./факс 064/80 24 31, GSM 0887 828 717,
e-mail: fonik@dir.bg

ОРГРЕС

ОРГРЕС гр. Варна, ул. Тролейна 1, в сградата на ТПКИ Родина. тел./факс: 052 511 808, 0887 194947, 0888 725 625 e-mail: office@orgres-bg.com Основна дейност: химическо очистване и консервация на топлоенергетично и топлообменно оборудване, доставка на автоматично действащи омекотителни и обезсоляващи инсталации и филтрувална и дозираща техника, доставка на йонообменни смоли и корекционни реагенти за водохимичния…

НИКОЛ – Н

НИКОЛ – Н

София, ж.к. Люлин, бл. 913, вх. А, ет. 2, ап. 3,
тел.: 02/827 41 77, 02/827 82 51, тел./факс 02/827 40 89,
е-mail: office@nicol-n.com

Обработка на питейни води за фармацевтиката, електрониката, винопроизводството, безалкохолни напитки, хранително-вкусовата промишленост, кладенчови сондажни води, битови нужди – за дома, хотела, офиса

BNNS Solar System

BNNS Solar System Вносител и разпространител на българския пазар на слънчеви колектори със селективно покритие. Широка гама продукти: вакуумно тръбни и плоски колектори, фотоволтаични модули, бойлери и соларни компоненти за пълна окомплектовка на енергоспестяващи слънчеви системи. Пълна инженерингова дейност, проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на слънчеви инсталации. София, кв. “Васил Левски”, ул. 545, №5,…

БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ

БИОТАЛ  БЪЛГАРИЯ

– Производство и монтаж на пречиствателни инсталации за биологическо пречистване на битови и фекални отпадъчни води
–   Изработване на  кало-маслоуловители
–   Изработване на резервоари за питейни води (за хидрофори)

Варна, Западна промишлена зона №829,
тел. 052/57 22 71, факс 052/ 57 22 72
e-mail: office@biotalbg.com