Визия за изработване на национална стратегия за развитие на водния сектор

Експозе на министър Нона Караджова пред годишната конференция на тема „Управление и развитие на стратегическа инфраструктура“ В момента водните съоръжения са в доста незадоволително, а в някои области – направо в окаяно състояние. Огромен е финансовият ресурс за поддържане, за строителство на нови системи и за рехабилитация на съществуващите. Очевидно ние трябва да решим откъде…

Промени в Закона за водите, в частта добив на минерални води за бутилира

Няколко са предпоставките, наложили внасянето на промени в Закона за водите в частта  добив на минерални води, предназначени за бутилиране, приет от Народното събрание на 10.06.2009 г.: Отдаването на находища на минерална вода за бутилиране чрез концесия е сравнително нова практика, започнала през 1997 г., когато бе подписан първият договор. За 12 години бяха обявени…

Водопади близо до София

4 прохладни местенца с естествен хидромасаж на час път от града текст и снимки Миряна Малчева Летните жеги едва ли се отразяват добре на някого. Жаждата за зеленина, вода и прохлада расте пропорционално на живачния стълб на термометъра. Започваме да мечтаем за екскурзии до далечни страни с море и планина, които за съжаление или струват…

Язовирите в България

В България има изградени около 2200 язовири, които в различна степен регулират притока. Общият им полезен обем е около 6,8 млрд.m3. От тях 48 броя по-големи и значими язовири имат общ полезен обем 5628 млн.m3 или 82,8% от общия полезен обем на всички язовири. Значително по-големият брой язовири с малък обем имат предимно локално значение.…

Геотермална енергия

Една от съществените промени през последните години е увеличаването на броя на държавите, които използуват геотермална енергия. България е богата на геотермални ресурси. У нас има над 840 проучени находища с температура до 103°C в около 140 обекта.

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ“
http://www.mi.government.bg

ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА КАЛОЛЕЧЕБНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЕЗЕРАТА ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА КАЛОЛЕЧЕБНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЕЗЕРАТА ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ РУСАЛКА, ТУЗЛА,ВАРНА, ШАБЛА (РЕЗЮМЕ) Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева Българското Черноморско крайбрежие има едно уникално природно богатство – разнообразие от ценна, с доказано терапевтично действие лечебна кал. Създавана в продължение на хилядолетия, лагунно-лиманната кал е едно от най-старите средства, утвърдено по емпирия, а…

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО ШАБЛА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 235 000 тона Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите · 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху една проба · 1967 – 1970 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 40 проби · 1990-1991 г. от Л. Владева върху 26 проби лечебна кал…

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО РУСАЛКА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 28 490 тона Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите: · 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху две проби · 1973 – 1979 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 19 проби · 1990-1991 г. от Л. Владева върху 36 проби Лечебната кал…

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ БАЛЧИШКА ТУЗЛА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 11 332 тона Лечебната кал е била обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите :· 1952, 1953, 1954 и 1955 г върху 16 проби от В. Куситасева и Й.Меламед · 1966 -1969г. от Л. Владева, Р. Янчева и Г. Загорски върху 30 проби · 1988-1989 г. о т…

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО

Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите · 1954 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху 3 проби · 1965- 76 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху 25 проби След 1978 г. ежегодни изследвания – Л. Владева върху повече от 50 проби лечебна кал. Честотата на изследване е обусловена от…